fbpx

Greinasafn

Allt er breytingum háð

Allt er í heiminum hverfult og breytingar eru óhjákvæmilegur hluti af lífi hvers og eins. Þær geta verið jákvæðar eða neikvæðar og ræður þar mestu hvernig við lítum á þær.

Bestu fyrirtæki heims byggja á sterkum og traustum gildum

Það er ögrandi verkefni að vera stjórnandi í dag. Samtíminn felur í sér gríðarlega áskorun og flókin verkefni og í mörgum tilfellum er verkefnið barátta um að koma fyrirtækinu í gegnum þessa rósturtíma.

Listin að lifa í núinu

Lífið gerist í núinu. En allt of oft látum við núið renna úr greipum okkar með því að hraða okkur fram hjá mikilvægum augnablikum og eyða dýrmætum sekúndum lífs okkar í áhyggjur af framtíðinni eða vangaveltur um fortíðina.

Menning kröftugra vinnustaða

Hversu mikilli seiglu býr starfsfólkið þitt yfir? Hvernig bregst það við meiriháttar breytingum í umhverfinu, eins og t.d. náttúruhamförum eða efnahagskreppunni sem við upplifum í dag?

Þekkingartap í uppsögnum

Þetta eru umbreytingatímar fyrir marga vinnustaði. Fyrir utan þann tilfinningalega skaða sem hlýst af uppsögnum er einnig um að ræða áþreifanlegan kostnað þegar margra ára þekking og reynsla fer út.

Að þróa með sér jákvætt viðhorf

Margir eru þeirrar skoðunar að viðhorf þeirra sé afleiðing ytri aðstæðna. Þeir gleyma því að viðhorf okkar er afleiðing þess hvernig við ákveðum að túlka það sem gerist í kringum okkur.

Að komast í hugflæði

Ímyndaðu þér að þú sért að renna þér niður skíðabrekku. Athyglin er öll á hreyfingar líkamans, stöðu skíðanna, vindinn sem streymir um andlitið og snævi þakin trén sem þjóta fram hjá.

Gjörhygli - listin að lifa í núinu

Lífið gerist í núinu. En allt of oft látum við núið renna úr greipum okkar með því að hraða okkur fram hjá mikilvægum augnablikum í dag og eyða dýrmætum sekúndum lífs okkar í áhyggjur af framtíðinni eða vangaveltur um fortíðina.

Horft til framtíðar - erum við tilbúin í slaginn?

Í kjölfar hins alvarlega hruns sem efnahagskerfi okkar hefur farið, og er að fara í gegnum, hafa heyrst raddir um nauðsyn þess að byggja samfélag og fyrirtæki upp frá grunni á nýjum gildum.

Þetta unga fólk!

Oft heyrast þær raddir að erfitt sé að hafa ungt fólk í vinnu. Þessi umræða gengur jafnvel svo langt að heyra má þau sjónarmið að unga fólkið sé latt, ábyrgðarlaust, kunni ekki að vinna og hafi jafnvel engan metnað.

Þakklæti – leið til fyllra lífs

Þakklæti er ekki málefni sem er mikið rætt í íslensku samfélagi. Það má líka gera því skóna að íslenskur menningarheimur og arfleifð ýti frekar undir þá tilhneigingu að þykja fínt að vera sinn eigin herra og engum háður.

Að ná sér eftir mótlæti í lífinu

Það er staðreynd að lífið færir okkur miserfiðar áskoranir til að takast á við. Andlát ástvinar, erfið æska, starfsmissir, skilnaður og önnur áföll af þessu tagi eru dæmi um slíka erfiða lífsreynslu.

Uppsögn starfsmanna

Uppsögn er atburður sem alltaf er erfiður, sérstaklega fyrir þann sem sagt er upp en einnig þann sem er í því hlutverki að segja upp. Mikilvægt er að vanda til verka því þetta er ekki viðtal til að gera mistök í. Uppsögn flokkast undir það sem kallast slæm tíðindi.

Um samskipti kvenna á vinnustöðum

Um áraraðir hefur stærsta áskorun kvenna á vinnumarkaðinum verið að komast í gegnum glerþakið og jafna stöðu kynjanna. Þó að glerþakið hafi kannski ekki verið fjarlægt fullkomlega hefur mikill árangur náðst á undanförum áratugum.

Svartsýni vinnur engar orrustur

Hugsanir okkar hafa ekki aðeins áhrif á skap okkar og andlega líðan heldur einnig á tilfinningar okkar. Á yfirborðinu virðist sem atburðir í lífi okkar ákvarði hvernig okkur líður.

Tíu atriði sem geta dregið úr áhrifum kvenna

Þó að glerþakið sé vissulega ennþá til staðar á íslenskum sem erlendum vinnustöðum draga konur sjálfar oft úr möguleikum á meiri starfsframa með tjáskiptum sínum.

Þrjú einkenni vanlíðanar í starfi

Samkvæmt rannsóknum Gallup í Bandaríkjunum eru aðeins 25% starfsmanna áhugasamir um starf sitt, 55% leggja sig lítið fram og 20% vinna beinlínis gegn hagsmunum vinnuveitandans.

Hvernig hlustandi ert þú?

Að hlusta af athygli er eitt af því sem góður stjórnandi verður af hafa vald á. Flestir stjórnendur eru sér meðvitaðir um að virk hlustun er mikilvæg hæfni í starfi. Það liggur ljóst fyrir að virk hlustun er ekki sjálfsögð.

Image
Við sérhæfum okkur í því að miðla þekkingu og styrkja þannig einstaklinga og vinnustaði, m.a. með námskeiðum, þjálfun og fyrirlestrum.

Hafa samband

Þekkingarmiðlun ehf. 
Kt. 440102-2550

Ingrid, s. 892 2987
ingrid@thekkingarmidlun.is

Eyþór, s. 892 1987
eythor@thekkingarmidlun.is