Aukin lipurð í samskiptum


Kjarninn í samskiptafærni er samtalið - í gegnum samtalið fara þau skilaboð sem við sendum frá okkur og við skiljum annað fólk m.a. í gegnum samtalið. Það er ekki hægt að vera góður í samskiptum án mikillar færni í samtalinu. Samtalstækni fjallar um nokkur atriði sem liggja til grundvallar þessu námskeiði. Í fyrsta lagi er það að vera viss um að maður sé að heyra rétt, skilja rétt og ef maður er ekki viss að spyrja þá spurninga. Þekking á tegundum spurninga er eitt af lykilatriðunum þegar kemur að samtölum. Því ef það er eitthvað sem hefur áhrif á svarið þá er það spurningin. Margar tegundir spurninga eru til sem bjóða uppá mismunandi svör.


Annar hluti samtalsfærninnar er að geta skilið hvað fólk er að upplifa. Það fer ekki alltaf saman það sem fólk segir og það sem fólk er að meina eða upplifa. Gott er því að vera meðvitaður um hvernig hægt er að komast að því hvað fólk er að meina.

Að átta sig á tilfinningum fólks er stór hluti árangursins í samtölum. Þeir sem eru lagnir í því segja t.d.: „Þú hlýtur þá að vera ósátt miðað við“, „Ég get skilið að þú sért reiður vegna þessa“. Þegar unnið er með tilfinningar og skilning er mikilvægt að geta sýnt skilninginn eða látið hann heyrast.


Veigamikill hluti samtalstækni er að geta lesa í óyrta tjáningu eins og hvernig fólk segir hlutina, situr eða hegðar sér, kinkar kolli, heldur augnsambandi, hallar sér fram eða aftur og spyr spurninga. Mikilvægt er að taka eftir óyrtum skilaboðum, t.d. með því að fylgast með innihaldi, rödd og líkamsmáli þess sem talar. Það hvernig hlutirnir eru sagðir er jafn mikilvægt og það sem sagt er.


Samtalstækni er tiltölulega auðvelt að þjálfa og allir geta stóraukið árangur sinn í þessari mjög svo mikilvægu tækni. Á námskeiðinu er farið í helstu atriði samtalstækni. Þátttakendur taka þátt í hagnýtum æfingum þar sem þeir tileinka sér aukna samtalsfærni.


Meðal þess sem tekið er fyrir á námskeiðinu:

 • Mismunandi tegundir af spurningum.
 • Samkennd, virk hlustun.
 • Líkamstjáning og raddblær.
 • Speglun, að sýna áhuga.

Ávinningur:

 • Meira öryggi í samtölum.
 • Skilvirkari samtöl.
 • Meiri árangur í samtölum.
 • Aukið sjálfstraust.

Kennsluaðferðir:

 • Fyrirlestur
 • Umræður og virk þátttaka
 • Einstaklings- og hópverkefni
 • Hlutverkaleikir

Lengd: Námskeiðið er 6 klst. að lengd. Hægt er að skipta því í 2 x 3 klst. 


Leiðbeinandi: 
Eyþór Eðvarðsson, M.A. í vinnusálfræði og þjálfari hjá Þekkingarmiðlun ehf.Skráning á póstlista  |    |  

thekkingarmidlun@thekkingarmidlun.is  Þekkingarmiðlun sími: 892 1987 / 892 2987 |