Stytting vinnuvikunnar -vinnustofa 18. janúar kl. 9-12 FJARNÁMSKEIÐ


Meðal helstu markmiða vinnutímastyttingar eru að stuðla að umbótum í starfsemi vinnustaða og bæta vinnustaðamenningu og nýtingu vinnutíma án þess að draga úr skilvirkni og gæðum þjónustu. Auk þess er markmiðið að tryggja betur gagnkvæman sveigjanleika og stuðla þannig að bættum lífskjörum og betri samræmingu starfs og einkalíf. 

Margir sem hafa upplifað styttingu vinnuvikunnar á eigin skinni nefna meðal annars að hún feli í sér mun meiri lífsgæði en þeir höfðu reiknað með. Starfsfólki finnst það hafa meiri tíma fyrir sig og fjölskyldu sína og finnur auk þess jákvæðan mun á andlegri og líkamlegri heilsu. Starfsmannahópar sem vinna sameiginlega að styttingu upplifa aukið sjálfræði og sjálfstæði með tilheyrandi jákvæðum áhrifum á ánægju í starfi og starfsanda. Þó að það sé krefjandi verkefni að undirbúa vinnutímabreytingar sem fela í sér 4 klukkustunda vinnustyttingu á viku er sannarlega til mikils að vinna fyrir starfsfólkið, vinnustaðinn og samfélagið í heild. 

Breytingar á vinnufyrirkomulagi og fækkun vinnustunda krefjast undirbúnings og skipulagningar hjá bæði stjórnendum og starfsfólki og mikilvægt að vanda til verka. Finna þarf leiðir til að endurskipuleggja vinnuna, einfalda ferla, auka skilvirkni og nýta vinnutímann betur, m.a. með hjálp tækninnar og góðrar skipulagningar. 

Í vinnustofunni verður rætt um leiðir að breyttu skipulagi vinnunnar og fjallað um atriði eins og forgangsröðun, skipulagningu, markmiðasetningu, tölvupóstsamskipti, skipulag funda, truflanir o.s.frv. Fyrir vinnustofuna fylla þátttakendur út dagbók í 1-2 daga sem veitir þeim innsýn í hvernig þeir nýta tímann sinn.

Fjallað verður m.a. um:

  • Hugarfar og nýsköpun í breytingum
  • Ábyrgð starfsmanna á að finna bestu leiðina og líta í eigin barm
  • Mikilvægi þess að huga að félagslega þættinum og vinnustaðarmenningunni
  • Lærdómsferlið – breytingar taka tíma og eru ekki meitlaðar í stein

Námskeiðsgjald: kr. 19.900 

Leiðbeinandi: Ingrid Kuhlman, leiðbeinandi og ráðgjafi hjá Þekkingarmiðlun, MSc í jákvæðri sálfræði

Nánari upplýsingar og skráning á: thekkingarmidlun@thekkingarmidlun.is 

Skráning á póstlista  |    |  

thekkingarmidlun@thekkingarmidlun.is  Þekkingarmiðlun sími: 892 1987 / 892 2987 |